Trinn 1: Avtalebestilling

Ved spørsmål, eller ønske om manuell bestilling, send SMS: TIME ditt navn og beskjed til 45252442.
Flytting av time: bestill ny time her og skriv i notat (neste side) at det gjelder bytting av time fra datoen du har time.